3455

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ျခင္း

(၁၂-၆-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၀င္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္ရွိသူမွ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွဴးမွ လူငယ္စင္တာျဖစ္ေျမာက္ေရးကိစၥအား တင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကို (၁၂-၆-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ရပ္နားပါသည္။