3919

မြန္ျပည္နယ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းျပဳလုပ္ျခင္း

(၈.၁၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာပိုင္အေနျဖင့္ လူေနအိမ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ (၁)ဖာလံုခြဲခန္႔သာ တည္ရွိေနျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလထု၊ ေရထုဆိုးရြားစြာညစ္ညမ္းေနျခင္း ဆူညံသံမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနျခင္းကိစၥ၊ ေကလာသေတာရိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အမည္ေပါက္ ေျမေပၚတြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ က်ဳိက္ထီးရိုးေကဘယ္ကားကိစၥႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၈.၁၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ၊ မြန္းလြဲ (၁၂း၂၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။